CFAS Kursus: Fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter

21.07.2020

Fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed udbyder et 2-dages kursus i fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter til fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale.

På kurset vil du blive præsenteret for det kirurgiske, onkologiske, psykologiske og fysiologiske perspektiv på fysisk træning i perioden op til operation. Du vil møde nogle af landets førende forskere på området, og deres viden vil blive formidlet via oplæg, case-arbejde og debatter.

Kurset kan indgå som meritkursus på den onkologiske
videreuddannelse for fysioterapeuter.

Læs mere om kurset på www.aktivsundhed.dk.

Kontakt fysioterapeut Anna Sundberg for mere information anna.sundberg@regionh.dk