Foreningen for Palliativ Indsats 10. nationale kongres

16.12.2020

Kongressen vil sætte fokus på begrebet ”total pain”, dets historie og nutidige relevans.

Hvad var det en reaktion på? Hvilken betydning har den ændrede samfundsmæssige kontekst for forståelsen af ”total pain”? Er der fare for en alt for individualistisk tydning, som underkender både den familiemæssige og samfundsmæssige betydning for patientens oplevelse af smerte?

Kan brugen af ordet ”pain” (smerte) skjule, at der ofte er tale om lidelse, dvs. vilkår i tilværelsen, der ikke kan lindres?

Kan begrebet ”total pain” være et værn mod forestillingen om, at detaljerede kliniske retningslinjer måske ikke nødvendigvis bliver til bedre omsorg og pleje?

Kan ”total smerte – total omsorg” blive totalitær? Hvordan sørger vi for, at indsatsenbliver tværfaglig og ikke reduceres til flerfaglig?

Læs mere her: 

https://www.palliativ.dk/