Generalforsamling og ny bestyrelse i DOPF 2019

af Maria Rothgart - 03.04.2019

Den 18/3 2019 afholdt DOPF generalforsamling og en ny bestyrelse blev konstitueret.

Bestyrelsen siger en stor tak for samarbejdet og indsatsen til Sandra Ross, der har valgt at stoppe i bestyrelsen og samtidig velkommen til Gunn Ammitzbøll.

Bestyrelsen vil det kommende år bestå af:

  • Eik Bjerre fra Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
  • Lone Pedersen fra Center for Kræft og Sundhed København (aktuelt på barsel)
  • Karen Thøgersen fra Enhed for Lindrende behandling Aarhus
  • Louise Søllingvraa Madsen fra Klinik for Lindrende behandling Silkeborg
  • Kira Bloomquist fra UCSF
  • Maria Rothgart fra Herlev Hospital
  • Anja Gjettermann fra Randers Sundhedscenter
  • Gunn Ammitzbøll fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed)
  • Tenna Askjær fra Folkesundhed Aarhus

Læs formandens årsberetning og referat fra generalforsamlingen her