Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til årets generalforsamling

af Lone Pedersen - 19.02.2018

I forbindelse med temadagen "Med mig selv som redskab" afholdes årets generalforsamling den 28/5 2018 kl 15.45 - 16.45.

Dagsorden

1)     Valg af dirigent
2)     Valg af referent
3)     Formandens beretning
4)     Fremlæggelse af år 2017 regnskab
5)     Fastlæggelse af kontingent
6)     Valg til bestyrelsen
7)     Valg af suppleanter til bestyrelsen
8)     Indkomne forslag
9)     Evt.


Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Tenna Askjær i hænde senest 3 uger før på mail: tennaskjaer@gmail.com 

På valg fra bestyrelsen er 

Karen Thøgersen (genopstiller)

Heidi Göttler (genopstiller ikke)

Lena Findahl (genopstiller ikke)

Lone Pedersen (genopstiller)

Hanne Bedoya Cabezas er udtrådt af bestyrelsen inden generalforsamlingen. Supleant Louise Søllingvraa Madsen træder ind i bestyrelsen i resten af Hannes periode. 

Vi opfordrer til at stille op til bestyrelsen. Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan du sende en skriftlig valgtale til formanden. Du er også meget velkommen til at kontakte ift spørgsmål om bestyrelsesarbejdet.