Ny bestyrelse 2021

Efter udskydelse lykkedes det bestyrelsen at samles til et online bestyrelsesmøde den 9. juni hvor vi fik mulighed for at fordele bestyrelsesposter for næste bestyrelsesår.

14.06.2021

Efter genralforsamlingen den 12. april 2021 byder bestyrelsen velkommen til et nyt medlem:

Maria Aagsen arbejder ved REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation), hvor hun er i gang med at skrive ph.d. "Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere".

Du kan se hele bestyrelsen og fordeling af poster her