Supervisor uddannelse

I september 2020 udbydes et modul i Supervision, Coaching og Mentorskab

27.05.2020

I samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole (KP) og Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) er modulet kvalitetssikret,  således at det stemmer overens med DSF’s krav til  et supervisions-modul.  De fysioterapeutiske faglige selskaber har længe ønsket en nemmere adgang til supervision, ikke mindst fordi supervision er et krav for at opnå en specialisering inden for de specialebærende fysioterapeutiske fagområder. Derfor har DSF ved hjælp af en arbejdsgruppe fået etableret en målrettet uddannelse i supervision.

Læs mere om det her:

Supervisor uddannelse.pdf