Referat Generalforsamling 2020

01.04.2020

Referat

Generalforsamling 27. Februar 2020

 

Tid: 27. feb 2020 kl 9.30 (ankomst til morgenmad ) 9.45-10.45

Sted: 8210 Århus V , Sommervej 31F (Hasle fysioterapi)

 

Referat

 

1)     Valg af dirigent: Lis Enevoldsen

 

2)     Valg af referent: Gunn Ammitzbøll

 

3)     Formandens beretning: 

 • div kursustilbud
 • certificeret kliniker ordningen
 • fagpolitisk: godt samarbejde med DSF, 
 • samarbejde på tværs af selskaber: dialog med flere selskaber for at lave noget på tværs, bl.a. supervisionsuddannelse
 • gratis temadag fremadrettet i forbindelse med generalforsamling kunne være en fremtidig strategi. 
 • DSF: gratis medlemskab til de studerende
 • Faglige henvendelser, med i gruppedannelser for fagligt arbejde. 
 • ICPT-Hope - nu en realitet som subgruppe i International Society of Physiotherapy. - interesserede må gerne melde sig til dette arbejde.  

Formandens beretning er godkendt.   

 

4)     Fremlæggelse af 2019 regnskab: Tenna og Anja fremlægger da Louise ikke kan være her i dag:

 • overskud i regnskabet. Kursusbudgettet er beregnet til det kan tåle et underskud i en kortere periode fra start af.  Se bilag: regnskab. 
 • Kommentar fra deltager at Beierholm har været dyr i deres erfaring, og en lille lokal revisor kan være fordelagtig. 
 • Ros fra deltager til at lave gratis temadag ifm generalforsamling, som kan bidrage til at tiltrække nye medlemmer til selskabet og til bestyrelsesarbejdet samt flere deltagere til generalforsamlingen.
 • Referatet er godkendt!  

 

5)     Fastlæggelse af kontingent: Forslaget er “ingen ændring” - godkendt af forsamlingen. Ingen indvendinger mod gratis medlemskab i selskabet for studerende. 

 

6)     Valg til bestyrelsen: 

Der er 4 pladser på valg i dag. To valgtaler udefra (Pernille Wallentin og Tine Larsen) der ikke kunne være her men opstiller til bestyrelsen: Kira, Karen og Lone er på valg. der er også en ledig plads, så vi skal vælge fire, og de tre tidligere medlemmer genopstiller.

Tilsammen skal vi være 9 medlemmer og 2 suppleanter. 

Anja fortæller kort om praktiske forhold i fht bestyrelsesarbejdet. 

Opstiller: Pernille Wallentin, Tine Larsen, Kira Bloomquist, Karen Thøgersen og Lone Pedersen. 

Valgt til Bestyrelsesposterne: 

 •   Karen Thøgersen, Kira Bloomquist, Lone Pedersen og Pernille Wallentin

Valg til suppleant posterne:

 • Tine Larsen

 

7)     Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

8)     Indkomne forslag

 

9)     Evt. 

 • Gunn: kliniske retningslinjer; hvis man synes der mangler en klinisk retningslinje på et område må man meget gerne melde dem ind til bestyrelsen, så vil vi hjælpe med at indsende forslag til DSF via deres faglige konsulent. 

 
Efterfølgende er der temadag med overskriften “Når livet er svært - Samtalen med den alvorligt syge patient og dennes pårørende”.