Temadag "Med mig selv som redskab"

Kom med til en spændende temadag og bliv klogere på, hvordan du håndterer dine egne følelsesmæssige reaktioner.

Sted: Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
Dato: 28. maj 2018
Tidspunkt: 9.00
Pris: 550 kr. for medlemmer, 750 kr. for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 24. maj 2018

Psykolog Berit Mus Christensen beskriver indholdet således:

"Workshoppen stiler imod at normalisere, at den professionelle (som alle andre mennesker) har et fuldt følelses repertoire - også i arbejdsmæssige relationer. Fra et ACT-perspektiv (Acceptance and Commitment Therapy) byder workshoppen på teori og øvelser, som kan styrke deltagernes åbenhed og rummelighed overfor indre reaktioner, der ikke nødvendigvis stemmer overens med et professionelt idealbillede."

Workshoppen vil veksle mellem teoretiske oplæg, individuelle- og gruppeøvelser samt plenum-diskussion. Store dele af øvelserne vil være oplevelsesorienterede.

Berit Mus Christensen er autoriseret psykolog.

Ud fra ACT-tilgangen tilbyder hun undervisning og supervision til professionelle, samt gruppe- og individuel psykoterapi til unge og voksne. Hun har sammen med Maja Nørgård Jacobsen skrevet bogen "Med mig selv som redskab. Om at være professionel med følelser" (Frydenlund).
Læs mere på www.actpsykolog.dk

Program:
9.00-9.30: Ankomst og morgenmad
9.30-12.30: Oplæg ved Berit Mus Christensen
12.30-13.15: Frokost
13.15-15.15: Oplæg ved Berit Mus Christensen
15.30-15.45: Kaffe og kage
15.45-16.45: Generalforsamling

Forplejning er inkluderet i prisen.

Temadagen er også for andre faggrupper end fysioterapeuter.


 
På dagen afholdes også vores årlige generalforsamling. 

Dagsorden

1)     Valg af dirigent
2)     Valg af referent
3)     Formandens beretning
4)     Fremlæggelse af år 2017 regnskab
5)     Fastlæggelse af kontingent
6)     Valg til bestyrelsen
7)     Valg af suppleanter til bestyrelsen
8)     Indkomne forslag
9)     Evt.


Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Tenna Askjær i hænde senest 3 uger før på mail: tennaskjaer@gmail.com 

Heidi Göttler og Hanne Bedoya Cabezas udtræder af bestyrelsen efter mange års arbejde. Vi vil gerne sige mange tak for den kæmpe indsats, I begge har ydet for den onkologiske og palliative fysioterapi.

Karen Thøgersen genopstiller til bestyrelsen.

Vi opfordrer til at stille op til bestyrelsen. Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan du sende en skriftlig valgtale til formanden.