Generalforsamling 2020

Dato: 27. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 27. februar 2020

Generalforsamling

Dansk selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi

 

Dagsorden

 

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent

3)     Formandens beretning

4)     Fremlæggelse af 2019 regnskab

5)     Fastlæggelse af kontingent

6)     Valg til bestyrelsen

7)     Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)     Indkomne forslag

9)     Evt.

 

Vi har 9 bestyrelsespladser og 2 suppleant pladser. Eik er trådt ud af bestyrelsen. 3 medlemmer er på valg. Så der er mulighed for at komme med i bestyrelsen. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Anja Thon Gjettermann i hænde senest 3 uger før, på mail: DOPF@fysio.dk

 

Hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan man sende en skriftlig valgtale til formanden.

 

Tid: 27. feb 2020 kl 9.30 (ankomst til morgenmad ) 9.45-10.45

 

Sted: 8210 Århus V , sommervej 31F (Hasle fysioterapi)

 

Efterfølgende er der temadag med overskriften “Når livet er svært - Samtalen med den alvorligt syge patient og dennes pårørende”.