Grundkursus i palliativ fysioterapi

Sted: Hasle Fysioterapi, Sommervej 31F, 8210 Århus V. (mulighed for parkering ved klinikken)
Dato: 12.-13. marts og 26.-27. marts 2020
Tidspunkt: 12. marts kl. 10.00
Pris: 6.250,- kr. for medlemmer af DOPF / 6.750,- kr. for ikke-medlemmer (inkl. frokost og kaffe/te alle 4 dage)
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2020

Tilmelding til kurset åbner den 16. december

Der lukkes for tilmeldinger ved 24 deltagere, efter først-til-mølle princippet. Herefter er det muligt at komme på venteliste i tilfælde af afbud. Du kommer på ventelisten ved at skrive en mail til DOPF@fysio.dk. HUSK at oplyse kursets navn og dine kontaktoplysninger.

Målet med grundkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

  • Viden om palliation og palliativ rehabilitering.
  • Viden om palliative problemstillinger hos patienter med livstruende sygdom.
  • Viden om organisering (herunder Anbefalinger for palliativ indsats) og relevant lovgivning.
  • Viden om symptomlindring i forhold til fysioterapeutisk indsats i sen palliativ fase og terminalfasen.
  • Kunne udføre fysioterapeutiske interventioner i forhold til relevante symptomer, dog ikke holdtræning.
  • Kendskab til egne reaktioner i arbejdet med den palliative patient.

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 3,5 point.

  • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kursets start. Litteraturen sendes som udgangspunkt umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Arbejdsbelastning ca. 60 timer.
  • Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage.

Evaluering: For at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

  • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået /ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 10 timer.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for palliativ fysioterapi.

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.