Intro Onkologisk Fysioterapi

Introkursus for fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København
Dato: 13. maj 2019
Pris: 7800,- kr. for medlemmer af DSOPF / 8300,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 22. april 2019

Vi er glade over den store interesse, der er for det nye kursus og må meddele, at kurset nu er fuldt booket. Hvis du ønsker at blive skrevet op på en venteliste ved eventuelle afbud, kan du skrive en mail til Tenna Askjær HUSK at oplyse kursets navn og dine kontaktoplysninger.

 

 

Målet med introkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne anvende en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
  • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.) 
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 4,5 point

 • Litteratur relateret til kurset ca. 80 timer. Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets start
 • Undervisningstimer:  8 timer x 5 = 40

Evaluering: For at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Multiple choice (efter 3. dag): ca. 2 timer
 • Udarbejdes en skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået /ikke bestået: ca. 10 timer

Målgruppe:Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom.

Kursusdatoer: 13.-15. maj og 24.-25. maj 2019

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

Pris: 7800,- kr. for medlemmer af DSOPF / 8300,- kr. for ikke-medlemmer (inkl. frokost og kaffe/te for alle fem dage).