Intro Onkologisk Fysioterapi November 2019

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København
Dato: 4.-6. november og 22.-23. november
Pris: 7800,- kr. for medlemmer af DOPF. 8300,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe / te alle fem dage)
Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2019

Tilmelding er mulig fra 12. august.

Der lukkes for tilmeldinger ved 22 deltagere, efter først-til-mølle-princippet. Herefter er det muligt at komme på venteliste i tilfælde af afbud. Du kommer på ventelisten ved at skrive en mail til DOPF@fysio.dk. HUSK at oplyse kursets navn og dine kontaktoplysninger.


Undervisningen på kurset indeholder onkologiske og fysioterapeutiske kerneområder, hvor der
tages afsæt i evidensbaseret og videnskabelig viden kombineret med kliniske færdigheder og
praktisk udførelse. Kurset består af 5 dage, hvor 3 dage primært er teoretisk undervisning
kombineret med gruppearbejde og 2 dage primært er læring via praksis i form af fysisk træning og
gruppearbejde suppleret med teori og feedback.

Målet med introkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse
  med kræftsygdom
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling
  (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende
  viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-
  kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk
  Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne udføre en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient
  i relation til ICF herunder:
  ● Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  ● Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger,
  senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde
  flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 4,5 point

 • Undervisningstimerne svarer til en arbejdsbelastning på 40 timer
 • Litteraturen er udregnet til en arbejdsbelastning på 80 timer og kan læses enten før, under eller efter kurset samt bruges til opslag. Litteraturlisten sendes som udgangspunkt umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Evaluering:

 • I forbindelse med kurset, vil der være en mindre multiple choice samt en skriftlig opgave.
  Dette for at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene samt kan anvende
  klinisk ræsonnering i egen praksis.
 • Multiple choice ligger i dagene mellem første og anden del af kurset (arbejdsbelastning ca.
  2 timer). KRIF-opgaven skal afleveres ca. 3 uger efter endt kursus og vil blive vurderet
  bestået / ikke bestået (arbejdsbelastning ca. 10 timer).

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med
kræftsygdom.

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for
området.