Introkursus Onkologisk Fysioterapi 2021 - udskudt

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København
Dato: 20. september 2021
Tidspunkt: 09:00
Pris: 7800/8300
Tilmeldingsfrist: 20. august 2021

Pga COVID19 har vi besluttet at udskyde introkurset til efteråret. 

Afhængig af COVID19 restriktionerne, kan der muligvis opstå ekstra pladser på dette kursus senere. Ønsker du at komme på venteliste, kan du sende en mail til DOPF@fysio.dk. Husk at oplyse navn og dine kontaktoplysninger.

 

Intro onkologisk fysioterapi

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København

Dato: 20.-22. sep og 8.-9. okt 2021

Pris: 7800,- kr. for medlemmer af DSOPF. 8300,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe / te alle fem dage)

Tilmeldingsfrist: 

Tilmeld dig kurset: Skriv dig på venteliste. Se ovenover 

Der lukkes for tilmeldinger ved 22 deltagere, efter først til mølle.

 

Målet med introkurset er at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom 
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne anvende en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
  • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 4,5 point

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets start. Arbejdsbelastning ca. 80 timer. 
 • Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage.

 

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Multiple choice: Arbejdsbelastning ca. 2 timer 
 • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået /ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 10 timer

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom.

 

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

 

Se mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her