Introkursus Onkologisk Fysioterapi 2021

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København
Dato: 1. marts 2021
Tidspunkt: 09:00
Pris: 7800/8300
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2021

"Grundet stor og hurtig tilslutning er der nu lukket for tilmelding til Intro Onkologisk Fysioterapi, der afholdes i marts 2020. Afhængig af COVID19 restriktionerne, kan der muligvis opstå ekstra pladser på dette kursus senere. Ønsker du at komme på venteliste, kan du sende en mail til DOPF@fysio.dk. Husk at oplyse navn og dine kontaktoplysninger"

 

Intro onkologisk fysioterapi

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København

Dato: 1.-3. marts og 19.-20.marts 2021

Pris: 7800,- kr. for medlemmer af DSOPF. 8300,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe / te alle fem dage)

Tilmeldingsfrist: 1. feb. 2021

Tilmeld dig kurset: Åbner for tilmelding 7.sep. 2020 kl.8.30 

Der lukkes for tilmeldinger ved 22 deltagere, efter først til mølle.

 

Målet med introkurset er at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom 
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne anvende en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
  • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til 4,5 point

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets start. Arbejdsbelastning ca. 80 timer. 
 • Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage.

 

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Multiple choice: Arbejdsbelastning ca. 2 timer 
 • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes bestået /ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 10 timer

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom.

 

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

 

Se mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her