Temadag og generalforsamling 2019

Meld dig til temadagen med det aktuelle emne "Samliv og seksualitet ved alvorlig sygdom"

Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Dato: 18. marts 2019
Tidspunkt: Kl. 9.00
Pris: 550,- kr. for medlemmer af DSOPF / 800,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 4. marts 2019

Oplægsholder Susanne Duus er ansat som rådgiver i Kræftrådgivningen i Aalborg.
Susanne har en grunduddannelse som sygeplejerske,- med speciale i intensiv og palliation.
I 8 år har Susanne arbejdet i Grønland bl.a. som verdens Nordligst placerede sygeplejerske.
Udover at være sygeplejerske er Susanne desuden uddannet Master i Sexologi ved Aalborg Universitet.
Inden Susanne tiltrådte jobbet i Kræftens Bekæmpelse, var hun ansat 7 år i et Specialiseret palliativt team. Gennem 14 år har Susanne undervist og holdt foredrag.

Om indholdet i sit oplæg siger Susanne:

"Når et menneske rammes af alvorlig sygdom påvirkes mange dimensioner af vedkommendes dagligdag. Ofte er parforholdet og samlivet blandt de områder, hvor sygdommen hurtigt sætter sit præg.

Når en kræftsygdom kommer ind i et parforhold bliver begge parter påvirket af denne nye situation. Mange par beskriver, at de har mindre overskud, og at de hurtigt bliver vrede eller kede af det. Det kan være svært af finde overskud til at forstå sin partners reaktioner, når man også har svært ved at forstå og rumme sine egne.

Undersøgelser viser, at seksualiteten påvirker den generelle sundhed positivt,- og at

et velfungerende intimt liv kan være en ”raskhedsfaktor” under svær, kronisk og livstruende sygdom (Vidensråd for Forebyggelse 2012)

Det er også kendt, at der er fejlfulde forventninger mellem patienter og sundheds-

professionelle, således at der er udækkede patientbehov i kommunikationen om seksualitet og intimitet. Mange patienter har et ønske om, at det er de sundhedsprofessionelle der åbner op for emnet.

  • —  Hvad forstår vi ved seksualitet?
  • —  Hvornår kan jeg/skal jeg tage emnet op?
  • —  Hvordan opsnapper vi behov for at tale om intime emner? Og hvordan  håndterervi det?
  • —  Hvordan inddrager vi pårørende?
  • —  Hvilke ønsker har kræftpatienter til samtalen om samliv og seksualitet med den     sundhedsprofessionelle?
  • Cases fra oplevelser med kræftpatienter og pårørende.
  • Hvilken betydning har nærhed og berøring?
  • Kommer vi til at overskride patienternes eller egne grænser?

 Og meget meget mere 😊"

 

Program for dagen:

9-9.30: Ankomst, kaffe og morgenbrød

9.30-10.30: Generalforsamling

10.30-12: Oplæg ved Susanne Duus

12-12.45 Frokost, buffet

12.45-14.15: Oplæg ved Susanne Duus

14.15-14.30: Kaffe, kage, frugt

14.30-15.30: Oplæg ved Susanne Duus

15.30-15.45: Afrunding og tak for i dag

Pris:
550,- kr. for medlemmer af DSOPF / 800,- kr. for ikke-medlemmer

Inkluderet i prisen er al forplejning på dagen.

Tid og sted:
18. marts 2019 kl. 9-15.45
Odin Havnepark, se mere på odinhavnepark.dk
Der er gratis parkering.

Information:
Temadagen giver 0,2 ECTS point, og du vil få tilsendt velkomstbrev samt litteratur 14 dage inden temadagen.

Litteratur:
Krop, sygdom og seksualitet: Christian Graugaard, Bo Møhl og Preben Hertoft, Kapitel 1 og kapitel 15. s. 161. Kræft og seksualitet.


Palliativ medicin: Larsen H, Neergaard MA, - København, Munksgaard.
Kapitlet: Seksualitet og intimitet (af Christian Graugaard)På dagen afholdes også den årlige generalforsamling i DSOPF

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af år 2018 regnskab

5) Fastlæggelse af kontingent

6) Valg til bestyrelsen

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen

8) Indkomne forslag

9) Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Tenna Askjær i hænde senest 3 uger før.

Hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan man sende en skriftlig valgtale til formanden.

 

På vegne af DSOPF

Louise Søllingvraa Madsen, Sandra Ross og Anja Gjettermann