“Når livet er svært - Samtalen med den alvorligt syge patient og dennes pårørende”

Meld dig til temadagen om kommunikation med den alvorligt syge og dennes pårørende.

Sted: Hasle fysioterapi, Sommervej 31F, 8210 Århus V.
Dato: 27. februar 2020
Tidspunkt: kl. 9.30-16.00
Pris: Gratis for medlemmer af DOPF / 450,- for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 10. februar 2020

Temadag om kommunikation med den alvorligt syge ved Dorte Lange Høst

Dorte Lange Høst er overlæge i Enhed for lindrende Behandling i Århus. Hun vil kaste lys over kommunikationsteori, 2-sporsmodellen, samtalen med patienten og de pårørende, når det er svært. Hvordan det kan påvirke os at være med hele vejen i forløbet?

Vi håber, at du går hjem med måder at kunne håndtere samtalerne på, og hvordan du kan støtte patienter og pårørende i den proces de er i. 

Dagen vil være en blanding af oplæg, cases og dialog, så det bliver så vedkommende som muligt.

Temadagen vil give 0,3 ECTS point, og der vil være litteratur, som skal læses til temadagen. Nærmere information om litteratur følger.

-------------------------------------------------------------------------------------

I forbindelse med temadagen afholder DOPF generalforsamling 2020.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til DOPF@fysio.dk senst 3 uger før (6. feb. 2020). Att: formand, Anja Thon Gjettermann.

Hvis man ønsker at opstille til bestyrelsen, men er forhindret i fremmøde, kan man sende en skriftlig valgtale til formanden. Send til DOPF@fysio.dk

--------------------------------------------------------------------------------------

Pris:

Arrangementet er gratis for medlemmer af DOPF og koster 450,- kr. for ikke-medlemmer

Inkluderet er forplejning på dagen.

Andre faggrupper er velkomne til temadagen, hvis der er plads.

Tid og sted:

27. februar 2020 kl. 9.30-16 (ankomst til morgenmad)

Hasle fysioterapi, Sommervej 31F, 8210 Århus V.

(der er mulighed for at parkere ved klinikken)

Program for dagen:

9.30 (ankomst til morgenmad )

9.45-10.45 Generalforsamling

11-16 Temadag om kommunkation

Tilmelding:

Senest tilmelding 10. feb 2020