Medlemmer

Meld dig ind i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi.

Du skal være medlem af Danske Fysioterapeuter for at være medlem af et fagligt selskab. Du kan godt være medlem i flere faglige selskaber samtidig.

Opkrævning for medlemskab i et fagligt selskab sker sammen med dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter i slutningen af januar for det kommende kalenderår.

Medlemsskab af DOPF koster aktuelt 300,- om året. 

Pr. pr. 1/1-2020 koster et medlemsskab af DOPF 400,- om året (vedtaget på generalforsamling marts 2019).