Bestyrelsen

Bestyrelsen 2017-2018

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Formand
Tenna Askjær
Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune
tennaskjaer@gmail.com

Næstformand og webansvarlig
Lone Pedersen
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
lonepedersen82@gmail.com

Kasserer
Heidi Göttler
Heidi@goettler.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anja Gjettermann Knudsen
Randers Sundhedscenter
ag@randers.dk

Louise Søllingvraa Madsen
Regionshospitalet Silkeborg
Klinik for Lindrende Behandling
loumadse@rm.dk

Karen Thøgersen
Det Palliative Team Aarhus
karethoe@rm.dk

Sandra Ross
FysogLindring
Odense
sandraross@live.dk

Suppleanter
Lena Findahl
Fin Fysio
Odense
lena@fin-fysio.dk