Bøger

Mangler du inspiration til faglig læsning, kan du få ideer her

Rabat på bøger

Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter kan du få rabat. Læs mere her

Exercise Oncology

Bogen præsenterer en praktisk tilgang til feltet inden for træningsonkologi, og er opdelt i tematiske sektioner, der dækker emner som  træning i forbindelse med forebyggelse, diagnose og behandling, efterbehandling, palliation og adfærdsmæssige, og logistiske overvejelser.

Skrevet og redigeret af eksperter indenfor området, ”Exercise Oncology” er ment som et op-slags ressource for alle der behandler kræftpatienter, heriblandt klinikere, praktiserende læger, onkologer, fysioterapeuter og andre rehabiliteringsspecialister.”

Find bogen: https://www.springer.com/gp/book/9783030420109

Den palliative indsats- en patientcentreret tilgang

I bogen belyses den palliative indsats i et tværfagligt perspektiv. Der fokuseres både på faktuel viden, opøvelser af færdigheder og bevidstgørelse af egne holdninger og adfærds betydning for den syge og de pårørende.

Den palliative indsats henvender sig til studerende på de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere.

Derudover henvender bogen sig til sundhedsprofessionelle, som uddanner sig til eller arbejder med palliation på det basale palliative niveau, dvs. i hjemmeplejen, i plejeboliger og på hospitalsafdelinger, hvor palliation er en del af deres arbejdsfelt.

Find bogen: Den palliative indsats- en patientcentreret tilgang

Palliativ medicin - en lærebog

Følgende beskrivelse af "Palliativ medicin - en lærebog" fra Munksgaard.dk. 
Det palliative område er bredt og inkluderer både patientens og de pårørendes livskvalitet, gennem fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle /spirituelle fokusområder.

Kapitlerne er skrevet af mange forfattere med forskellig faglig baggrund. Bogen egner sig bl.a. til fordybelse i et enkelt udvalgt emne, eller som opslagsbog ved en aktuel, given problemstilling.

Målgruppen er primært læger og medicinstuderende, men da palliativ behandling og pleje varetages af alle sundhedsprofessionelle, er kapitlerne skrevet, så de kan bruges af alle faggrupper, der har kontakt til patienter med uhelbredelige, livstruende sygdomme

Find bogen: Palliativ medicin - en lærebog

Kræft - senfølger og rehabilitering

Følgende beskrivelse af "Kræft - senfølger og rehabilitering" fra hansreitzel.dk. 
Som den første af sin art herhjemme præsenterer Kræft – senfølger og rehabilitering den viden, vi har på området.

Kapitel for kapitel undersøges sammenhængen mellem en kræftsygdom og livet, efter at behandlingen er afsluttet. Hvilken viden og erfaringer om kræftsygdom og senfølger skal i højere grad medtænkes af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og de øvrige sundhedsprofessionelle.

Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle, der i deres daglige arbejde har fokus på rehabilitering af mennesker med en kræftsygdom. Bogen kan desuden læses af de mange patienter og deres pårørende.

Find bogen: Kræft - senfølger og rehabilitering

Potential and Possibility: Rehabilitation at end of life

Editors: J.Taylor, R. Simader and P. Nieland
05/2013, Elsevier
ISBN: 978-0-7020-5027-5

Find bogen: Potential and Possibility: Rehabilitation at end of life