Selskabet

Formål

  • at være et netværk af fysioterapeuter der i deres daglige arbejde møder onkologiske og/eller palliative patienter
  • at danne organisatorisk ramme om den specialebærende faglige gruppering med henblik på at styrke det faglige miljø og varetage medlemmernes faglige interesser
  • at bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området
  • at forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi
  • at medvirke til at arbejde for specialistuddannelse indenfor specialerne.
  • at koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.
  • at repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.

Kun medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan optages i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi