Links

Nedenstående links er udvalgt af bestyrelsen

Danske hjemmesider - Generel info

Sundhed.dk

Sundhedsstyrelsen 

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

Kræftens Bekæmpelse

Center for Kræft og Sundhed, København

Livet med og efter Kræft

Center for kliniske retningslinjer

DMCG-PAL godkendte retningslinjer

 

Danske hjemmesider - Fagligt

Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

SKA - Sammenslutninger af kræftafdelinger Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker

Ergoterapi, kræftrehabilitering og palliation

Lægevidenskabelige Selskaber

 

Internationale hjemmesider

International Physical Therapists for HIV/AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (WCPT IPT-HOPE)

Sektionen för Onkologi och Palliativ medicin

Norske fysioterapeuters faggruppe for onkologi og lymfødembehandling

APTA oncology section

Association of Chartered Physiotherapists in Oncology and Palliative Care (ACPOPC)

 

Foreninger, råd og støtte

Dansk Lymfødem Forening

Foreningen for palliativ indsats

Infomationscenter for Alternativ Kræftbehandling

Børn, Unge og Sorg

Sorgvejviser

FC Prostata

 

Links til måleredskaber og test

Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats