Brystkræft og Fysioterapi

Du får 3 dage med oplæg, “hands on”, casearbejde og fordybelse. Den nyeste viden om kirurgi, medicinsk behandling, bivirkninger og senfølger og alt det fysioterapeutiske ind imellem. Bliv inspireret og få sparring på din daglige praksis. OBS “(Intro) Onkologisk Fysioterapi” kurset er en forudsætning for deltagelse på dette kursus. TILMELDING ÅBNER 27. MAJ KL. 8.00

Sted: MarselisborgCentret, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C
Dato: 14.-16. november 2024
Pris: 5400,- kr. for medlemmer af DOPF. 6300,- kr. for ikke medlemmer (inkl. forplejning)
Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2024

Brystkræft og Fysioterapi

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse indenfor brystkræft og fysioterapi.

“(Intro) Onkologisk Fysioterapi” kurset er en forudsætning for deltagelse på dette kursus.

Sted: MarselisborgCentret, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C

Dato: 14.-16. november 2024

Pris: 5400,- kr. for medlemmer af DOPF. 6300,- kr. for ikke medlemmer (inkl. forplejning)

Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2024

Tilmelding via Conference Manager her

 

Målet med kurset “Brystkræft og fysioterapi” er at kursisten opnår følgende læringsudbytte relateret til brystkræft:

Viden om:

 • organisering af brystkræftbehandling
 • brystkræft (inkl DCIS) historisk, biologisk, forekomst og overlevelse 
 • udredning, diagnostik og opsporing
 • behandlingsstrategier; herunder operation, kemoterapi, stråleterapi, antihormonbehandling, immunterapi
 • bivirkninger og lokoregionale senfølger (fx lymfødem, nedsat skulder-arm funktionsevne)
 • brystrekonstruktion
 • seksualitet og body image og specifikke rehabiliteringsindsatser
 • genoptrænings og rehabiliteringsindsatser efter kirurgi, kemoterapi, stråleterapi, targeteret behandling samt antihormon behandling
 • specifikke problemstillinger og rehabiliteringsindsatser hos patienter med dissemineret brystkræft

Evnen til:

 • at foretage anamnese, undersøgelse, test og diagnostik ifm. nedsat skulder-arm funktionsevne samt vurdere funktionstab og påvirkningen af dagligdagsfunktioner og hverdagsliv 
 • at foretage vurdering af patientens ressourcer og i fællesskab beskrive mål, der fremmer livskvalitet og/eller funktionsniveau
 • ud fra eksisterende viden at planlægge, udvælge og gennemføre interventioner der forebygger og lindrer symptomer og bivirkninger relateret til brystkræftbehandling (primært specifik øvelsesterapi og manuel vævsbehandling relateret til den specifikke nedsatte skulder-arm funktionsevne)

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til ca. 2.5 point

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset. Arbejdsbelastning ca. 40 timer. 
 • Undervisningstimer: 24 timer fordelt på 3 dage.

Evaluering: For at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Skriftlig case som vurderes bestået /ikke bestået: Arbejdsbelastning ca. 5 timer

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

Deltagere: 28 fysioterapeuter.

Se mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her