Dataforordning - persondatapolitik

Kurser/netværk


Sådan behandler vi dine oplysninger:

Når du tilmelder dig et kursus eller netværk i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ
Fysioterapi, betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dit kursus/netværk og sikre
en god afvikling af kurset/netværket.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art.
6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er
videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælskommune og
arbejdspladsoplysninger på deltagerlisten, som sendes til de øvrige
kursister/netværksdeltagere, undervisere og kursussted.

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:                                                                                      Faglige kurser og Temadage: Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at
give mulighed for at arrangere samkørsel og efterfølgende at skabe netværk.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og som vi skal bruge for at kunne
administrere din tilmelding og eventuelle betaling: Navn, personnummer, adresse,
telefonnumre, e-mail-adresser og arbejdspladsforhold.


Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af
modtagere, hvis nødvendigt:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Kursets undervisere
  • Kursusstedet
  • Øvrige kursister

 Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter,
har vi gjort det lettere for dig ved at indhente dine kontaktoplysninger fra vort
medlemssystem.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset har været afviklet og betaling er gennemført. Vi
bevarer oplysningen om, at du har deltaget i kurset i vort system uden tidsbegrænsning,
medmindre du beder os slette den.

Vi opbevarer ikke dine oplysninger krypteret, og vi transmitterer dem ikke krypteret.

Oplysninger givet til os, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi
registrerer ingen personfølsomme oplysninger.