Afbudskriterier

Afbudskriterierne gælder for kurser, temadage eller konferencer arrangeret af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi.


Såfremt en kursusdeltager er forhindret i deltagelse, forbeholder Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi sig ret til hel eller delvis opkrævning af kursusafgiften på grundlag af det tab, afmeldingen påfører selskabet.


Ved framelding mere end 3 måneder inden kurset er der fuld refusion af kursusafgiften. Ved afbud mindre end 3 måneder før kurset tilbagebetales halvdelen af kursusafgiften.

Ved framelding mindre end en måned før tilbagebetales kursusgebyret IKKE, med mindre der er en anden deltager, som kan overtage pladsen.


Afbud til kurset sker til DOPF@fysio.dk – angiv i mailen hvilket kursus, og hvordan du har betalt kurset, således at kursusgebyr eventuelt kan føres retur.