Afbudskriterier

Afbudskriterierne gælder for kurser, temadage eller konferencer arrangeret af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi.


Såfremt en kursusdeltager er forhindret i deltagelse, forbeholder Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi sig ret til hel eller delvis opkrævning af kursusafgiften på grundlag af det tab, afmeldingen påfører selskabet.


Ved framelding op til en måned før tilbagebetales halvdelen af kursusgebyret, med mindre der er en anden deltager, som kan overtage pladsen.


Ved framelding mindre end 1 måned før tilbagebetales kursusgebyret IKKE, med mindre der er en anden deltager, som kan overtage pladsen.


Afbud til kurset sker til Tenna Askjær – angiv i mailen hvilket kursus, og hvordan du har betalt kurset, således at kursusgebyr eventuelt kan føres retur.