Bliv medlem

Her kan du melde dig ind i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (DOPF).

Du skal være medlem af Danske Fysioterapeuter for at være medlem af et fagligt selskab. Du kan godt være medlem i flere faglige selskaber samtidig.

Opkrævning for medlemskab i et fagligt selskab sker sammen med dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter i slutningen af januar for det kommende kalenderår.

Medlemsskab af DOPF koster 400,- om året.

Medlemsskab for studerende på grunduddannelsen og kandidatuddannelser er gratis.