Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (2021-2022)

Efter generalforsamlingen den 12. april 2021 blev bestyrelsen for det kommende år valgt.

Bestyrelsen vil det kommende år bestå af:

 

 • Lone Pedersen fra Center for Kræft og Sundhed København (barsel fra 18/3-2021)

       

 

 • Karen Thøgersen fra Aarhus Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapien Afsnit 1.

       

 

 • Louise Søllingvraa Madsen fra Klinik for Lindrende behandling Silkeborg

         

 

 • Kira Bloomquist fra UCSF (Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning)

       

 

 • Maria Rothgart fra Herlev- og Gentofte Hospital

       

 

 • Anja Thon Gjettermann fra Randers Sundhedscenter

       

 

 • Gunn Ammitzbøll fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed)

       

 

 • Tenna Askjær fra Folkesundhed Aarhus

       

 

 • Pernille Wallentin fra Træningscenter Brøndby

       

 

 • Tine Ramskov Larsen fra Roskilde Sygehus

       

 

 • Maria Aagesen fra REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation)

       

 

Formand

Anja Thon Gjettermann

Næstformand

Tenna Askjær

Kasserer

Louise Søllingvraa Madsen

Webredaktør

Maria Rothgart

Faglig tovholder

Karen Thøgersen

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lone Pedersen (barsel)

Kira Bloomquist

Gunn Ammitzbøll

Pernille Wallentin

Tine Ramskov Larsen

Maria Aagesen