Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (2020-2021)

Bestyrelsen vil det kommende år bestå af:

  • Lone Pedersen fra Center for Kræft og Sundhed København
  • Karen Thøgersen fra Enhed for Lindrende behandling Aarhus
  • Louise Søllingvraa Madsen fra Klinik for Lindrende behandling Silkeborg
  • Kira Bloomquist fra UCSF
  • Maria Rothgart fra Herlev Hospital
  • Anja Gjettermann fra Randers Sundhedscenter
  • Gunn Ammitzbøll fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed)
  • Tenna Askjær fra Folkesundhed Aarhus
  • Pernille Wallentin fra Træningscenter Brøndby
  • Tine Ramskov Larsen fra Roskilde Sygehus

 

Pr. 1. februar 2020 er bestyrelsesposterne fordelt således:

Formand
Anja Gjettermann Knudsen
Randers Sundhedscenter

Næstformand

Lone Pedersen, Center for Kræft og Sundhed, København

Kasserer

Louise Søllingvraa Madsen
Regionshospitalet Silkeborg
Klinik for Lindrende Behandling

Webredaktør
Lone Pedersen, Center for Kræft og Sundhed, København

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Karen Thøgersen
Enhed for Lindrende behandling Aarhus

Gunn Ammitzbøll
Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed)

Kira Bloomqist
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)

Tenna Askjær
Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune

Maria Rothgart
Herlev Hospital
Ergo-og Fysioterapien

Pernille Wallentin, Træningscenter Brøndby

Tine Ramskov Larsen, Roskilde Sygehus