Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (2019-2020)

Bestyrelsen vil det kommende år bestå af:

  • Eik Bjerre fra Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
  • Lone Pedersen fra Center for Kræft og Sundhed København (aktuelt på barsel)
  • Karen Thøgersen fra Enhed for Lindrende behandling Aarhus
  • Louise Søllingvraa Madsen fra Klinik for Lindrende behandling Silkeborg
  • Kira Bloomquist fra UCSF
  • Maria Rothgart fra Herlev Hospital
  • Anja Gjettermann fra Randers Sundhedscenter
  • Gunn Ammitzbøll fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed)
  • Tenna Askjær fra Folkesundhed Aarhus

 

Bestyrelsen er foreløbigt konstitueret som følger:

Formand
Tenna Askjær
Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune
tennaskjaer@gmail.com

Næstformand
Anja Gjettermann Knudsen
Randers Sundhedscenter
ag@randers.dk

Kasserer
Louise Søllingvraa Madsen
Regionshospitalet Silkeborg
Klinik for Lindrende Behandling
loumadse@rm.dk

Webredaktør
Maria Rothgart
Herlev Hospital
Ergo-og Fysioterapien
mrothgart@hotmail.com


Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Gunn Ammitzbøll
Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning og COMPAS (Nationalt Forskningscenter for Lighed) gunnam@cancer.dk

Karen Thøgersen
Enhed for Lindrende behandling Aarhus
karethoe@rm.dk

Eik Bjerre
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)                                                             eb@ucsf.dk

Kira Bloomqist
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
Kira.bloomquist@regionh.dk

Lone Pedersen (barsel)
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
lonepedersen82@gmail.com