Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (2023-2024)

Ved generalforsamlingen den 8. marts 2023 blev bestyrelsen for det kommende år valgt. 

Ved førstkomne bestyrelsesmøde vil bestyrelsen endeligt konstituere sig.

Foreløbig konstituering er således:

 

Formand: Anja Thon Gjettermann (Randers Sundhedscenter)

 

Næstformand og faglig tovholder: Tenna Askjær (Folkesundhed Aarhus)

 

Kasserer: Louise Søllingvraa Madsen (Klinik for Lindrende behandling Silkeborg)

 

Webredaktør: Maria Rothgart (Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Herlev- og Gentofte Hospital)

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Kira Bloomquist (Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning/UCSF)

 

Karen Thøgersen (Aarhus Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapien Afsnit 1)

 

Pernille Wallentin (Træningscenter Brøndby)

 

 Lone Pedersen (Center for Kræft og Sundhed København) 

 

 

Maria Aagesen (Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser ved SDU)

 

Pia Kruse (Palliativt Team, Vejle)