Bestyrelsen

Bestyrelsen 2018-2019

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Formand
Tenna Askjær
Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune
tennaskjaer@gmail.com

Næstformand og webansvarlig
Lone Pedersen
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
lonepedersen82@gmail.com

Kasserer
Louise Søllingvraa Madsen
Regionshospitalet Silkeborg
Klinik for Lindrende Behandling
loumadse@rm.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anja Gjettermann Knudsen
Randers Sundhedscenter
ag@randers.dk

Karen Thøgersen
Det Palliative Team Aarhus
karethoe@rm.dk
Sandra Ross
FysogLindring
Odense
sandraross@live.dk
Eik Dybboe Bjerre
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning(UCSF), Rigshospitalet
eb@ucsf.dk
Suppleanter:
Maria Rothgart
Herlev Hospital
Ergo-ogFysioterapien
mrothgart@hotmail.com
Kira Bloomqist
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning(UCSF), Rigshospitalet
Kira.bloomquist@regionh.dk