Temadage

Temadag i forbindelse med DOPF Generalforsamling
Hvornår: Udbydes en gang årligt om foråret
Arbejdsbelastning: Litteratur og undervisningstimer vil være afvekslende og fremgå i forbindelse med den specifikke temadag