Meritkurser

Kræftrelevante kurser som udbydes i samarbejde med / eller af andre faglige selskaber, Center for Aktiv Sundhed (CFAS), uddannelsesinstitutioner eller lignende (eks. lymfødemterapeut-uddannelse eller Tørsleff-metoden).