Kræftspecifikke kurser og emnekurser

Kurser af en til tre dages varighed, som omhandler relevante emner som relaterer sig til den specifikke kræftform eller omhandler emner som går på tværs af kræft diagnoser, eksempelvis kommunikation og kost.

Kurser udvikles løbende.