Kursus i Palliativ Fysioterapi

Hvornår: Udbydes hvert andet år (ulige) om efteråret

Næste kursus afholdes 9.-10. oktober og 26.-27. oktober 2023

Hvor: Jylland

Pris: Medlem af DOPF: 6400,- kr. og ikke-medlem af DOPF: 7000,- kr.

Arbejdsbelastning: 102 timer 
• Litteratur: 60 timer
• Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage
• Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer
Supervision: 5 timer