Kursus i Palliativ Fysioterapi

Hvornår: Udbydes hvert andet år (ulige) om efteråret
Arbejdsbelastning: 102 timer
• Litteratur: 60 timer
• Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage
• Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer
Supervision: 5 timer