Kursus i Palliativ Fysioterapi - lindrende behandling til den komplekse patient

Hvornår: Kurset i foråret 2024 er aflyst pga. for få tilmeldinger. Der er ikke planlagt et nyt kursus. DOPF arbejder på andre muligheder for uddannelse indenfor palliativ fysioterapi. 

Hvor: Hasle Fysioterapi, Aarhus

Pris: Medlem af DOPF: 6400,- kr. og ikke-medlem af DOPF: 7000,- kr.

Arbejdsbelastning: 102 timer 
• Litteratur: 60 timer
• Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage
• Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer
Supervision: 5 timer