Kursus i Onkologisk Fysioterapi

Hvornår: Udbydes en gang årligt om efteråret.

Næste kursus afholdes 9.-11. oktober og 10.-11. november 2023

Hvor: Center for Kræft og Sundhed, København

Pris: Medlem af DOPF: 8000,- kr. og ikke-medlem af DOPF: 8600,- kr. 

Arbejdsbelastning: 132 timer
• Litteratur: 80 timer
• Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage
• Multiple choice: 2 timer
• Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer
Supervision: 3 timer