Kursus i Onkologisk Fysioterapi

Hvornår: Udbydes en gang årligt/hvert andet år om efteråret.

Kurset er afholdt okt/nov 2023 og der er endnu ikke planlagt nye datoer. Forventes at blive afholdt igen i 2025.

Hvor: Center for Kræft og Sundhed, København

Pris: Medlem af DOPF: 8000,- kr. og ikke-medlem af DOPF: 8600,- kr. 

 

Målet med introkurset er at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom 
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne anvende en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
 • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
 • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til ca. 5 point

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets start. Arbejdsbelastning ca. 80 timer. 
 • Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage.

 

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Multiple choice: Arbejdsbelastning ca. 2 timer 
 • Skriftlig opgave (KRIF) som vurderes godkendt/ikke godkendt: Arbejdsbelastning ca. 10 timer

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom.

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

Arbejdsbelastning: 132 timer

 • Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage 
 • Litteratur: 80 timer
 • Evaluering: 12 timer (Multiple choice: 2 timer og
  Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer)

Supervision: 1 time individuelt og 2 timers gruppesupervision