Kursus i Onkologisk Fysioterapi

Hvornår: Udbydes en gang årligt om efteråret
Arbejdsbelastning: 132 timer
• Litteratur: 80 timer
• Undervisningstimer: 40 timer fordelt på 5 dage
• Multiple choice: 2 timer
• Skriftlig opgave (KRIF): 10 timer
Supervision: 3 timer